Denní rozvrh

06:30 - 08:00 Příchody dětí, pohádka, klidové aktivity
08:00 - 09:30 Komunitní kruh, pohybová cvičení, řízená činnost dle rozvrhu
09:30 - 10:00 Hygiena, dopolední svačinka
10:00 - 11:45 Zájmové činnosti ( zpěv, tanec, výtvarné činnosti )
11:45 - 12:30 Hygiena, oběd
12:30 - 12:45 Odchody dětí s dopolední docházkou
13:00 - 14:30 Odpolední odpočinek
14:30 - 14:45 Probouzení, rozkoukávání se :)
14:45 - 15:15 Hygiena, odpolední svačinka
15:15 - 16:30 Pobyt venku, kolektivní hry
16:30 - 17:00 Individuální hry dle volby dítěte

 

Odchody dětí s celodenní docházkou jsou možné kdykoli po 14:45.

* Pobyt venku je ovlivněn dle počasí


Docházka se dá po domluvě s rodiči individuálně upravit. Vše je na domluvě a potřebě rodičů.